T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Managementsimulaties - Beschrijving

Een managementsimulatie is een vereenvoudigde weergave van de realiteit in een organisatie. Deelnemers vormen gedurende een of meer dagen het management team van een fictieve organisatie en nemen als zodanig beslissingen over allerlei uiteenlopende zaken. Een managementsimulatie laat mensen ervaren wat het betekent een organisatie aan te sturen. Om beslissingen te nemen over dat wat er speelt. Ze ervaren hoe alles met alles samenhangt. En dat in een dynamische – eventueel marktgerichte - omgeving.

Aan iedere managementsimulatie van MCC ligt een computerbased praktijksimulatie ten grondslag. Simulaties garanderen maatwerk in opleidingstrajecten: ze zijn in allerlei specifieke situaties toe te passen. Door de modulaire opbouw van onze simulaties zijn de combinatiemogelijkheden eindeloos.

Managementsimulaties