T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Toepassingen - Organisatieontwikkeling

Effectief veranderen met simulatieprogramma’s

Wilt u

  • uw medewerkers motiveren voor een nieuwe manier van werken? (bijvoorbeeld meer marktgedreven of klantgericht)
  • uw medewerkers betrekken bij de nieuwe strategische visie en bedrijfscultuur?
  • dat uw medewerkers van elkaar leren, kennis delen en beter leren samenwerken?

Dan past een simulatieprogramma bij uw organisatie. Simulatieprogramma’s zijn een sterk instrument bij het aanleren of veranderen van attitudes; door mensen iets anders te laten ervaren, gaan ze andere denkpatronen en perspectieven zien. Dit is zeer belangrijk bij veranderingsprocessen, reorganisaties, fusies of overnames. MCC beschikt over een uitgebreid portfolio van simulaties waarmee we krachtige simulatieprogramma’s kunnen ontwikkelen die u ondersteunen in het veranderproces. Desgewenst kunnen wij ook snel en effectief een managementsimulatie bouwen die speciaal wordt toegesneden op een situatie.

Toegevoegde waarde voor de deelnemende kandidaten:

  • de deelnemers krijgen de mogelijkheid om de nieuwe manier van werken alvast te ervaren, waardoor weerstand wordt gereduceerd en de werknemers hierin gemotiveerd en geïnspireerd worden.
  • tijdens een simulatieprogramma dienen de deelnemers onder tijdsdruk te werken. De deelnemers leren dat samenwerken het resultaat positief kan beïnvloeden. Er ontstaat een hecht teamgevoel tussen de teamleden, wat in hun dagelijkse werk zeker voordelen zal opleveren.
  • simulatieprogramma’s zijn laagdrempelig en men kan naar hartelust experimenteren. Dit bevordert de collegialiteit en daarmee de saamhorigheid bij veranderingsprocessen.

Ter illustratie: een Praktijkcase

Een overheidsinstantie zet ten aanzien van het in te voeren Baten-Lasten-Stelsel een opleidingstraject op voor een groep van ongeveer 1100 medewerkers. De nieuwe werkwijze verschilt dusdanig van de huidige, dat een trainingsprogramma op het gebied van gedrags- en kenniscompetenties noodzakelijk is. Naast de reguliere trainingsmiddelen zocht men naar een innovatieve trainingsmethode om de medewerkers daadwerkelijk de nieuwe situatie te laten ondergaan. Om deze reden koos onze opdrachtgever ervoor om de medewerkers in een managementsimulatie de nieuwe werkwijze te laten ervaren.

Binnen de simulatie stonden zaken als liquiditeit, kostenbeheersing en ondernemerschap centraal. De moderne ambtenaar diende zich ook 'ondernemer' te gaan voelen en zich als zodanig te gedragen. Doordat men in de simulatie als vanzelf die rol vervult, werd dit in de training onder de aandacht gebracht. In overleg met de opdrachtgever werd ervoor gekozen een bestaande algemene managementsimulatie in te zetten. Daarnaast werd er een workshop georganiseerd waarbij een vertaling werd gemaakt tussen de simulatie en de praktijk van de opdrachtgever. Op deze wijze kwamen de medewerkers helemaal los van hun dagelijkse praktijk en stonden zij open voor nieuwe werkprocessen.

Toepassingen